دیدار مدیران زنجیره های تولید گوشت مرغ استان با دکتر رسولیان معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی 1398/3/8

دکتر رسولیان معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی در جمع مدیران زنجیره های تولید گوشت مرغ استان عنوان کرد: باید برای مرغداری های راکد در سطح استان برنامه ریزی نمود.

وی با اشاره به توانمندی و کمک زنجیره ها در بسیاری از امور علی الخصوص بحث تنظیم بازار اظهار داشت: باید تفاهم نامه ای امضا شده و مدیریت مرغداری های راکد به زنجیره ها سپرده شود.

دکتر رسولیان همچنین خواستار برگزاری جلسه ای در این مورد با حضور تمامی روسای سازمان‌های مرتبط با امور و مشکلات زنجیره ها و همچنین امضای تعهدنامه ای مبنی بر توانایی زنجیره ها برای راه اندازی واحدهای راکد و تحقق اهداف معین اقتصادی از سوی مدیران زنجیره های تولید گوشت مرغ استان شد.

در ادامه مدیران زنجیره های تولید گوشت مرغ استان خراسان رضوی به بیان دیدگاهها و مشکلات خود پرداختند.

قدیرصالحی مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر  نیز در این جلسه  با تاکید بر بسترسازی و آماده سازی جامعه مرغداران اظهارداشت: باید زنجیره ها را به رسمیت بشناسند تا بتوانیم باکمک هم کارهای بزرگی انجام دهیم.

مهندس سعید صالحی قائم مقام مدیرعامل زنجیره تولیدی صالح کاشمر نیز  با گلایه از نظام دامپزشکی و مهندسی دامپروری کشور بیان کرد : نظام دامپزشکی و مهندسی دامپروری کشور مشکلاتی هرچندکوچک ولی دست و پا گیر ایجاد می‌کنند از جمله درخواست بکارگیری تعداد زیادی دکتر و تکنسین دامپزشکی با حقوق از پیش تعیین شده که اینکار در نهایت با بهم زدن اشل حقوقی سازمان‌ها ،بین نیرو ها تفاوت ایجاد کرده و پویایی مجموعه را کاهش می‌دهد.

1398/3/8