بازدید مهندس کریم مدیر کل تعزیرات استان خراسان رضوی از زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر 1398/3/22

مهندس کریم مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی از مجموعه زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر بازدید کرد

مهندس کریم در جریان این حضور اظهار داشت: امروز برای من روزی نو ،کارآمد و تحول برانگیز بود چراکه شاهد تلاش ، کار و خدمت انسانی فرهیخته و زحمت کش هستم که در عرصه زنجیره تولید گوشت مرغ از صفر تا 100 تلاش میکند و شاهد کارآفرینی و اشتغال در سطح بسیار عالی هستیم.

مدیرکل تعزیرات افزود: من از کارخانجات و مجموعه های زیادی در سطح کشور که در امر تولید گوشت مرغ و خوراک دام و طیور فعال هستند بازدید کرده ام و هیچکدام به اندازه مجموعه صالح کاشمر منسجم و فعال و پویا نبوده است لذا بر خود فرض میدانم که در همه حال از کارآفرینان و زحمت کشان عرصه خدمت در بخش خصوصی حمایت همه جانبه داشته باشم