برگزاری جلسه اجرایی نمودن طرح ارتقا کیفیت بهداشتی گوشت مرغ در استان خراسان با حضور مدیر اجرایی و مدیرعامل کشتارگاه خادم الرضا (1398/5/8)

برگزاری جلسه اجرایی نمودن طرح ارتقا کیفیت بهداشتی گوشت مرغ در استان خراسان رضوی با حضور کلیه اعضای انجمن صنفی کشتارگاه های طیور استان برگزار شد.. 
مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی: تجهیز کشتارگاه‌های طیور نیازمند تسهیلات بانکی است.
شایان ذکر است در این جلسه مدیر اجرایی و مدیرعامل کشتارگاه طیور خادم الرضا نیز حضور داشتند.