حضور جناب آقای دکتر عارفی در مجموعه صالح کاشمر(98/7/14)

حضور جناب آقای دکتر عارفی ریاست محترم اداره دامپزشکی شهرستان کاشمر و مهندس نورنیا به مناسبت گرامیداشت روز دامپزشکی در مجموعه کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر

#زنجیره_تولیدگوشت_مرغ_پیشروصالح_کاشمر
98/7/14