برگزاری ستاد اقتصاد مقاومتی(98/9/4)

برگزاری جلسه اقتصادمقاومتی باحضوراقای دکترلبافی دبیرنهادمردمی اقتصادمقاومتی استان خراسان رضوی ،فرماندارشهرستان کاشمر و  مسئولین ادارات شهرستان بامعین های اقتصادی
گفتنی است قدیر صالحی معین اقتصادی دهستان پایین ولایت نیز در این جلسه حضور داشتند