جلسه سرمایه گذاران ومعین های اقتصادی شهرستان کاشمر(1398/10/25)

جلسه سرمایه گذاران ومعین های اقتصادی شهرستان کاشمرباجناب آقای مهندس مونسان واعطاء تفاهمنامه همکاری به جناب حاج اقای صالحی باحضورفرماندارشهرستان کاشمر
1398/10/25