برگزاری کلاس آشنایی با نحوه سرمایه گذاری در بورس

برگزاری کلاس آشنایی با نحوه سرمایه گذاری در بورس برای پرسنل زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر به همت مدیریت مجموعه جناب آقای حاج قدیر صالحی

99/3/23