جلسه بررسی قوانین و مقررات مانع کسب و کار(99/4/5)

جلسه بررسی قوانین و مقررات مانع کسب و کار امروز پنجشنبه مورخ ۵ تیرماه در محل نهاد اقتصاد مقاومتی باحضور جناب آقای دکتر آذری نایب رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده قوچان و آقای دکتر لبافی دبیرنهاد اقتصاد مقاومتی و جناب آقای صالحی مدیرعامل زنجیره تولیدی گوشت مرغ صالح و جناب آقای فروزان مدیر اجرایی شرکت و جمعی از اساتید و دانشگاه های استان برگزار گردید .دراین جلسه جناب آقای صالحی طی سخنانی بعنوان کارآفرین و تولید کننده مهمترین عوامل و قوانین مانع کسب و کار ارائه دادند .

99/4/5