جلسه با جناب آقای مهندس آسوده مدیرکل محترم کمیته امداد حضرت امام (ره )استان(99/4/21)

امروز شنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹ جلسه با جناب آقای مهندس آسوده مدیرکل محترم کمیته امداد حضرت امام (ره )استان و معاونت اشتغال آن اداره کل با حضور جناب آقای مهندس صالحی قائم مقام زنجیره و آقای فروزان مدیر اجرایی شرکت در محل دفتر مشهد برگزار گردید در این جلسه پیرامون نحوه تعامل و همکاری در زمینه ایجاد اشتغال مذاکرات لازم صورت گرفت.مقرر گردید نحوه تعامل و اجرایی شدن همکاری در جلسات کارشناسی بررسی و عملیاتی خواهد شد