بازدید جناب آقای دکتر زین الدین از پروژه های معین اقتصادی صالح کاشمر و خلیل آباد(99/4/30)

بازدید جناب آقای دکتر زین الدین مدیرکل حوزه ریاست استانداری و مهندس گوهری پور مسئول روابط عمومی و امور بین الملل استانداری
به همراه اضلاع مثلث اقتصادی(فرماندار محترم شهرستان،امام جمعه محترم و...)
از پروژه های معین اقتصادی صالح کاشمر و خلیل آباد

امروز
۹۹/۴/۳۰