برگزاری اولین جلسه هم اندیشی زنجیره های تولیدی گوشت مرغ خراسان رضوی(99/6/30)

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی زنجیره های تولیدی گوشت مرغ خراسان رضوی با حضور مهندس صابری دبیر محترم انجمن زنجیره های تولیدی گوشت مرغ کشور ، جناب مهندس یعقوب زاده مدیر امور طیور جهادکشاورزی استان خراسان رضوی و مدیران و کارشناسان زنجیره های استان در محل دفتر مرکزی زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح برگزار شد.
ضمنا زنجیره تولیدی گوشت مرغ صالح کاشمر به عنوان نماینده زنجیره های تولیدی گوشت مرغ استان انتخاب گردید

یکشنبه 99/6/30