جلسه تنظیم باز ار شهرستان خلیل آباد با حضور معاون مدیر کل صمت استان در محل فرمانداری خلیل اباد (99/7/22)

جلسه تنظیم باز ار شهرستان خلیل آباد با حضور معاون مدیر کل صمت استان در محل فرمانداری خلیل اباد 
 هم اکنون  و باحضورمعین ودبیرمعین اقتصادی صالح

99/7/22
در این جلسه پس از گزارش ریاست اداره صمت شهرستان از آخرین وضعیت بازار و بازدیدهای نظارتی  هریک از حاضران در جلسه به بیان مشکلات حوزه کاری خود پرداختند . جناب آقای حاج قدیر صالحی مدیرعامل زنجیره تولیدی پیشرو صالح و معین اقتصادی بخش مرکزی شهرستان  خلیل آباد که در تامین گوشت مرغ وتخم مرغ برابر تعرفه های تنظیم بازار در سطح شهرستان نقش بسزایی داشته به مشکلات خود در تامین نهاده های دامی  زنجیره تولید پرداخت.