افتتاح اولین شعبه از رستوران های زنجیره ای پرطلایی(اسفندماه 1399)

افتتاحیه فرآورده های طبخ شده پروتئینی پرطلایی

 1399/12/28
ساعت 18

واقع در بلوار معلم بین معلم 2 و بلوار آزادگان

05155258888

بیرون بر

مرغ بریانی پرطلایی

وابسته به زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر

ماهی گریل شده بدون روغن به تعداد محدود به مناسبت افتتاحیه موجود میباشد 

پیج رسمی شرکت در اینستاگرام
instagram.com/Partalaei__