بازدید فرماندار محترم شهرستان کاشمر جناب آقای دکتر نبی پور و هیئت همراه

سپاس و تقدیر از فرماندار محترم شهرستان کاشمر جناب آقای دکتر نبی پور و هیئت همراه، آقای مهندس برامکی معاون محترم ،جناب آقای مهندس چیتی بخشدارمحترم،آقای مهندس موسوی ریاست محترم جهاد کشاورزی ،آقای مهندس خزاعی ریاست محترم صنایع ومعادن ،آقای جمعه پور ریاست محترم اداره محیط زیست و آقای میری ریاست محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

شایسته است مراتب سپاس و قدردانی خویش را از شما عزیزان در امر بازدید از مجموعه زنجیره یکپارچه تولیدی گوشت سفید صالح کاشمر در جهت رفع مشکلات پیش رو این مجموعه تولیدی را اعلام نموده.

جناب آقای دکترنبی پور فرماندار محترم شهرستان کاشمر در این نشست با اشاره بر اینکه مجتمع کشت و صنعت صالح و زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ صالح به عنوان اولین زنجیره تولید در خراسان رضوی را به عنوان یک مجموعه پویا در اقتصاد واشتغال منطقه و مایه افتخار شهرستان نام بردند و با بیان اینکه تولید کنندگان با مشکلات سختی در کشور مواجه هستند افزودند در برخی موارد قوانین موجود باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان وسرمایه گذاران شده است لذا تولید و اشتغال از اولویتها و سیاستهای اصلی دولت است، تصریح نمودند در شهرستان هیچ اراده ای مبنی برایجاد تنش و آسیب برای مجموعه های تولید کنندگان وجود ندارد و اگر برای ایشان مسلم شود هراداره ای در جهت تولید سنگ اندازی نماید قطعاً برخورد جدی خواهد شد .

همچنین ایشان تاکید براینکه دولت وظیفه خودرا کمک به تولید می داند گفتند : وظیفه ما و همه سیستم اداری شهرستان تسهیل کار شما می باشد وهمه دستگاههای اجرایی موظف به تسهیل گری در روند تولید و اشتغال در شهرستان می باشند با توجه براینکه ادارات در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می کنند گفتند باید دراین زمینه سرمایه گذاران و تولیدگنندگان باتعامل سیستم های اداری و اجرایی با مشاوره گرفتن در زمینه های مختلف از بروز مشکلات فرا روی تولید بکاهند

همچنین با اشاره به اشتغال بیش از 350نفر در این زنجیره بیان نمودند در خصوص مجموعه های تولیدی باید بدور از جوسازی وتنش و بصورت منطقی و در راستای حمایت از تولیدکنندگان تصمیم گیری گردد و باید تعامل بین واحدهای تولیدی و سیستم اداری برقرار باشد در زمینه مشکلات واحدهای تولیدی باید در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری بصورت منطقی وبدوراز حاشیه ها تصمیم گیری و مشکلات بخش تولید بررسی گردد.درخصوص مشکلات کارگری و کارفرمایی ،دفع اصولی مدیریت پسماند ،مشکلات دارایی مجتمع کشت وصنعت صالح ازطریق ادارات مربوطه پیگیری ومشکلات مرتفع گردد.

مجددا ً کمال سپاس و تقدیر و تشکر را داریم . خدمات شایسته و تلاش های بی بدیل شما عزیزان برگ زرین و پرافتخاری است که به صفحات رنگین عرصه خدمات تولیدی در منطقه نقش خواهد بست. امید است در ظل توجهات حضرت ولیعصر و در سایه همکاری و مساعدت شما بزرگواران، شاهد حمایت های بی دریغ تان از این بخش تولیدی باشیم.