معرفی مجتمع کارخانجات خوراک دام طیور و آبزیان صالح کاشمر به عنوان یکی از برترین کارخانه جات تولیدی(1400/7/26)

معرفی مجتمع کارخانجات خوراک دام طیور و آبزیان صالح کاشمر به عنوان یکی از برترین کارخانه جات تولیدی از سوی انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان کشور


مهرماه 1400