بازدید مدیر کل محترم دامپزشکی استان خراسان رضوی به همراه ریاست شبکه دامپزشکی کاشمر از کشتارگاه صنعتی طیور خادم الرضا

×