طرح تنظیم بازار

 طرح تنظیم بازار
توزیع مرغ طرح بازار تنظیم  به قیمت مصوب هرکیلو ۱۱۵۰۰ تومان در روز ۹۷/۱۱/۳۰ درساعت۹صبح
 بصورت همزمان باهمکاری
 زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر
 به آدرسهای ذیل:
خ قائم روبروی کوچه امام حسن مجتبی (ع) - مرغ و ماهی عارفی
خ سلمان فارسی -مرغ و ماهی اصغری
خ مدرس روبرو بانک صادرات -مرغ و ماهی شاهدیس
خ جمهوری بعد از جمهوری ۲۱ -  مرغ وماهی شاهدیس
خ ۱۴ معصوم -مرغ و ماهی اسدیان 
 بلوار سید مرتضی-مرغ و ماهی جهاد