تقدیر فرماندار و مدیر جهاد کشاورزی کاشمر از جناب آقای قدیر صالحی به عنوان قهرمان شهرستان در زمینه زنجیره تولید گوشت مرغ