اهدایی زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر به سیل زدگان