جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر

جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر درساختمان ابفای کاشمر با حضور روسای ادارات شهرستان و جناب آقای صالحی مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر
در این جلسه جناب آقای صالحی به عنوان معین اقتصادی برتر و تولید کننده نمونه کشوری به بیان سخنانی پرداختند. 

98/11/20