کنسانتره میش داشتی

مدیریت تغذیه یکی از مهمترین کارهای مدیریتی است که باید مورد توجه دامداران قرار گیرد . تغذيه خوب قبل از آميزش و در فصل جفتگيري سبب آزاد و بارور شدن تعداد كافي تخمك و قدرت ماندگاري و رشد جنين ميشود، همچنین میش هایی که با رژیم مناسب تغذیه می شوند ، دارای شیر بهتری بوده و می توانند تعداد بره های بیشتری را شیر بدهند. میش های که خوب تغذیه شده باشند نه تنها هر سال بره های زیادی تولید می کنند بلکه نسبت به میش های که تحت استرس تغذیه ای بوده اند ، سالمتر و در برابر عفونت ها و بیماری ها مقاومتر هستند. بیشترین هزینه در دامداری های پرورش گوسفند مربوط به غذا است . بنا بر این استفاده از کنسانتره با کیفیت و تامین مواد مورد نیاز دام سبب کسب درآمد بیشتر به ازای هر میش می گردد.
توصیه مصرف:
این کنسانتره برای میش های داشتی طراحی گردیده است . هرگونه تغییر در خوراک مصرفی روزانه را به آهستگی اعمال نمایید. برای جلوگیری از اسیدوز علوفه و کاه و کلش در دسترس دام ها قرار دهید.
مقدار مصرف: 
از 500 گرم شروع و در طول مدت 10 تا 16 هفته به حدود یک کیلو گرم به ازای هر راس افزایش یابد.
 
 آنالیز لیبل:
 پروتئین خام % 11.5-12
 چربی خام % 3.3
 Mcal/kg NEG 1.3
 کلسیم % 1.2
 فسفر % 0.7
 فیبر خام % 8.5
 ماده خشک % 88