کنسانتره پروار گوسفندی سبک وزن

امروزه با گسترش رو به رشد جمعیت جهان ، نیاز به تامین غذا نیز افزایش پیدا کرده است و فراورده های پروتئنی دامی و از جمله گوشت قرمز ، یکی از مهمترین احتیاجات انسان می باشد. برای افزایش تولید گوشت مهمترین راهکار پرواربندی دام است. پروار بندی گوسفند به معنی چاق کردن گوسفند و ایجاد حداکثر اضافه وزن جهت تامین گوشت می باشد. گوسفندهای پرواری روش نگهداری و تغذیه متفاوتی با گوسفندهای دیگر دارند. پرواربندی گوسفند در یک زمان و دوره معین اعمال می شود و گوسفندهایی با بیشترین سرعت رشد مناسب ترین دام ها برای پرواربندی هستند. برای بدست آوردن حداکثر گوشت و صرف حداقل هزینه باید از گوسفندهای جوان و سالم برای پرواربندی استفاده نمود و گوسفندهای مسن باعث اتلاف وقت و هزینه می شوند و بایستی به پرورش دام هایی توجه شود که با سرعت رشد بیشتر به ذخیره بافت های عضلانی می پردازند. لذا بكارگیری روشهای مناسب پرواربندی و رعایت اصول صحیح تغذیه در طول دوره پرواربندی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در پرواربندی گوسفند می باشد.
 
 ویژگی های کنسانتره پرواری دام سبک صالح :
 •  تامین کننده تمامی احتیاجات غذایی گوسفند
 •  قابلیت هضم بالا و خوش خوراکی
 •  افزایش و بهبود رشد
 •  بهبود عملکرد تولیدمثلی و افزایش دوقلوزایی
 •  افزایش بهره وری و سود آوری بالا

توصيه هاي مديريتي :
 •  دوره عادت پذيري دام براي مصرف كنسانتره جديد رعايت گردد.
 •  تعداد دفعات خوراک دهی به سه بار در روز افزایش یابد.
 •  مصرف كنسانتره با روزي 250 گرم به ازاي هر راس دام آغاز شود .
 •  در صورت استفاده از کنسانتره برای اولین بار واکسن آنتروتوکسمی تزریق گردد.
 •  در تابستان دام ها در ساعات خنک روز به مصرف خوراک ترغيب شوند.
 •  آب تميز ، سالم و كافي در دسترس دام قرار داده شود.
 •  اندازه قطعات علوفه یکنواخت و بین 5/3-3 سانتیمتر ( ریزتر یا درشت تر بودن باعث مشکلات هضم و جذب می شود)
 •  از کنسانتره فرموله شده با تنظیم دقیق میزان انرژی و پروتئین ، مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز استفاده شود.
نکته مهم:
 مصرف علوفه مرغوب وآماده سازی بخش علوفه ای خوراک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
توصیه های مصرف:
این خوراک جهت بره های پرواری از سه ماهگی به بعد قابل مصرف می باشد.
مقدار مصرف:
با توجه به مدت زمان پرواربندی از 900 الی 1700گرم در روز به ازاء هر رأس