اخبـــار

شروع عرضه مرغ قطعه شده با برند پرطلایی

شروع عرضه مرغ قطعه شده با برند پرطلایی

کشتار و بسته بندی در کشتارگاه صنعتی طیور خادم الرضا وابسته به زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر