اخبـــار

شروع عرضه مرغ قطعه شده با برند پرطلایی

شروع عرضه مرغ قطعه شده با برند پرطلایی

کشتار و بسته بندی در کشتارگاه صنعتی طیور خادم الرضا وابسته به زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر

نوروز98

نوروز98

بخشی از پرسنل کارخانه خوراک دام،طیور و آبزیان صالح کاشمر