کنسانتره پروار گوسفندی سنگین وزن

توصيه هاي مديريتي:
  •  دوره عادت پذيري دام براي مصرف كنسانتره جديد رعايت گردد.
  •  تعداد دفعات خوراک دهی به سه بار در روز افزایش یابد.
  •  مصرف كنسانتره با روزي 250 گرم به ازاي هر راس دام آغاز شود .
  •  در صورت استفاده از کنسانتره برای اولین بار واکسن آنتروتوکسمی تزریق گردد.
  •  در تابستان دام ها در ساعات خنک روز به مصرف خوراک ترغيب شوند.
  •  آب تميز ، سالم و كافي در دسترس دام قرار داده شود.
  •  اندازه قطعات علوفه یکنواخت و بین 3/5-3 سانتیمتر ( ریزتر یا درشت تر بودن باعث مشکلات هضم و جذب می شود)
  •  از کنسانتره فرموله شده با تنظیم دقیق میزان انرژی و پروتئین ، مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز استفاده شود.
توصیه های مصرف:
این خوراک جهت بره های پرواری از سه ماهگی به بعد قابل مصرف می باشد.
مقدار مصرف:
با توجه به مدت زمان پرواربندی از 1200 الی 1700گرم در روز به ازاء هر رأس
نکته مهم:
 مصرف علوفه مرغوب وآماده سازی بخش علوفه ای خوراک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 
جدول آنالیز کنسانتره گوسفندی (نوع 2)
 ماده خشک % 88
 پروتئین خام % 13.5-14
 کلسیم % 0.7-0.75
 فسفر % 0.4-0.45
 NEG (مگاکالری/کیلوگرم) 2.5-2.4