مکمل ویتامینی و معدنی دام و طیور

در راستای اهداف پیش بینی شده نظام مدیریت کیفیت و توسعه فعالیت های مرتبط با تولید انواع خوراک آماده، مدیریت مجتمع به احداث یک واحد جهت تولید انواع مکمل های دام، طیور و آبزیان همت گمارد. این خط تولید اتوماتیک بوده و دقت توزین آن 0.01 گرم می باشد به نحوی که کلیه تولیدات از شروع تا پایان تولید قابل ردیابی می باشند. با توجه به اینکه ویتامین ها مواد بسیار حساسی هستند که باید در شرایط خشک و خنک نگهداری شوند سردخانه این واحد با عایق بندی کامل و قدرت خنک کنندگی مناسب طراحی و ساخته شده است.