مرکز جمع آوری شیر صالح کاشمر

مرکز جمع آوری شیر صالح کاشمر در سال 1390 در راستای سیاست های مدیریتی جناب آقای صالحی و به منظور سهولت جمع آوری و فروش شیر تولیدی دامداران منطقه راه اندازی و در سال1391 با احداث بنا و تاسیسات فعلی توسعه یافت؛ بطوریکه هم اکنون روزانه 40 تن شیر در این مرکز جمع آوری وبه کارخانجات لبنی سطح استان نظیرپگاه، خوشگوار، گلشاد و... ارسال می گردد.
این مرکز واقع در کیلومتر 3 جاده خلیل آباد (ابتدای جاده زنده جان) بوده و دارای 3 ایستگاه ثابت در روستاهای فروتقه ،قوژد و نقاب و همچنین 3 واحد سیار در بخش کوهسرخ ، عشرت آباد و ممرآباد و مغان میباشد.
مسئول مرکز جمع آوری شیر صالح کاشمر هدف اصلی راه اندازی این مرکز و ایستگاه ها و واحدهای سیار جمع آوری شیر در سطح منطقه را سهولت بخشیدن به تحویل شیرخام تولیدی دامداران، خرید آن به قیمت واقعی و همچنین خارج کردن دلالان از فرآیند خرید و فروش شیرخام و نیز تامین خوراک دام مورد نیاز دامداران به قیمت درب کارخانه در این ایستگاهها در نزدیک ترین مکان ممکن میداند که این امر باعث افزایش سود در تولید شیر خام برای دامداران میباشد.
شیر خامی که در این مرکز جمع آوری میشود، توسط مسئول فنی بهداشتی شیرصالح کاشمر (نماینده شبکه دامپزشکی) مورد آزمایش و آنالیز کیفی قرار میگیرد و قیمت شیر بر اساس میانگین بدست آمده از آنالیز ماهیانه محاسبه و بصورت نقدی یا تهاتر با کنسانتره به دامدار پرداخت می گردد.
نکته قابل توجه در بخش آزمایشگاه این مرکز این است که در صورت پایین بودن استانداردهای لازم، شیر تحویلی دامدار دریافت نمیگردد ودر راستای افزایش کیفیت، کلاسهای آموزشی لازم بصورت دوره ای برای ایشان برگزار میگردد و یا در صورت بالا بودن کیفیت به دامدار پاداش داده خواهد شد.