کارگاه برتر مهارت آموزی

عنوان کارگاه برتر در حوزه مهارت آموزی برگ زرین دیگری بر افتخارات مجموعه  اهدای لوح به آقای قدیر صالحی و آقای سعید صالحی در حوزه اشتغال و کار آفرینی باحضور استاندار محترم و مسئولین استان