بازدید ئیس کل دادگستری خراسان رضوی از مجموعه پیشرو صالح کاشمر