کنسانتره امگا

اهمیت مصرف کنسانتره در گاو شیری
با افزایش تولید شیر در اوایل دوره شیردهی، بدلیل افزایش نیاز دام به انرژی ، پروتئین ، ویتامین ها و مواد معدنی، علوفه به تنهایی نیاز دام را برطرف نمی کند. لذا مصرف کنسانتره از عوامل ضروری و موثر برای ازدیاد تولید شیر در طول دوره شیردهی می باشد. چرا که در صورت عدم مصرف کنسانتره کاهش وزن دام و سلامت دام ، موجب کاهش باروری در دوره بعدی خواهد شد.
 
ویژگی های کنسانتره دامی پلت صالح
  •  تامین کننده احتیاجات غذایی مورد نیاز دام های شیری
  •  بهبود عملکرد تولیدمثل و کاهش روزهای باز
  •  افزایش عمر مفید گله
  •  تثبیت رکورد گله و بهبود ترکیبات شیر
  •  کاهش بیماری های متابولیکی دام
  •  تامین سلامت دام
  •  قابلیت هضم بالا و خوش خوراکی
  •  افزایش و بهبود رشد
  •  بهبود شرایط تولیدمثلی و دوقلوزایی
  •  
کنسانتره امگا ویژه گاو های شیری در بدو زایش
در دو ماه آخر آبستنی به دلیل رشد جنین و فشار روی شکمبه دام خوراک کمتری مصرف می کند، پس از زایمان میزان مصرف علوفه به تدریج افزایش می یابد ولی این مقدار برای تولید شیر کافی نیست و در نتیجه می بایست حداقل 55 درصد جیره خوراک گاو را کنسانتره تشکیل دهد. کنسانتره های امگا با بهره گیری از فرمولی ویژه و جامع، جهت بالا بردن سطح تولید شیر ، تامین سلامت و بهبود باروری گله طراحی شده است. در تولید کنسانتره های دامی صالح از مکمل های ویژه وپیش مخلوط های غنی شده استفاده گردیده است علاوه بر تامین نیاز دامها با توجه به مقدار تولید روزانه آنها ، باعث افزایش سلامت و تثبت رکورد گله های شیری می شود. بنابراین توصیه می شود از کنسانتره گاو تازه زا پس از زایمان به مدت 3 تا 4 هفته استفاده گردد.