انتخاب جناب آقای قدیر صالحی مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر به عنوان معین اقتصادی بخش دهستان پایین ولایت (1398/4/2)

صدو بیست و نهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با حضور استاندار این استان در شهرستان کاشمر برگزارشد

 در طی این مراسم جناب آقای قدیرصالحی مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر به عنوان معین اقتصادی بخش دهستان پایین ولایت انتخاب شد.

استاندار خراسان رضوی: به دنبال تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت معیشتی مردم با بهره گیری از ظرفیت معین های توسعه گرا هستیم.

علی‌رضا رزم‌حسینی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که در شهرستان کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: توسعه متوازن از طریق ایجاد اشتغال، مسئولیت مهمی است که در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی برعهده معین های توسعه گرا گذاشته شده است.

استاندار خراسان رضوی با توصیه به مدیران برای پیشبرد برنامه‌ها از طریق اعمال مدیریت جهادی واقعی خاطرنشان کرد: با اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، به دنبال تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت معیشتی مردم با بهره گیری از ظرفیت معین های توسعه گرا هستیم