حضور مهندس آرمان سرپرستی امور شعب بانک رفاه کارگران استان در مجموعه بزرگ صالح کاشمر(98/6/28)

حضور مهندس آرمان سرپرستی امور شعب بانک رفاه کارگران استان بهمراه معاونین و کارشناسان در مجموعه بزرگ صالح کاشمر 
 وی پس از بازدید از مجموعه بهارییه از کارخانه خوراک دام صالح کاشمر و کشتارگاه طیور 
خادم الرضا بازدید کرد

98/6/28

زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر