بازدید جناب آقای دکتر احمد کلاته ساداتی از کارخانه خوراک دام صالح کاشمر(98/9/6)

بازدید جناب آقای دکتر احمد کلاته ساداتی
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد و رییس مرکز پژوهشی مطالعات رفاه اجتماعی از کارخانه خوراک دام،طیور و آبزیان صالح کاشمر با حضور دکتر نایه در معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان کاشمر