کاشمر و خلیل آباد از شھرستان ھای پیش رو در زمینه فعالیت معین اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی

دکتر لبافی دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تصریح کرد:  تاکنون ۱۵۵۵ پروژه یا کسب و کار متوسط و کوچک توسط ۷۳ معین اقتصاد مقاومتی استان در ۲۸ شهرستان، در سامانه رصد فعالیت معین‌ها ثبت شده که از این تعداد، ۶۲۹ پروژه توسط ۳۵ معین به تایید گروه کارشناسی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی رسیده است

. لبافی در پایان ابراز کرد: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته از سامانه در نیمه اول بهمن ماه ۹۸، شهرستان‌های درگز، رشتخوار، سبزوار، بینالود، تربت حیدریه، بردسکن، خلیل‌آباد و کاشمر شهرستان‌های پیش‌رو در زمینه فعالیت معین اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی بوده اند.