تب سنجی از پرسنل

تب سنجی از پرسنل، رانندگان و مشتریان زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر به سبب جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

98/12/27