بازدیدمدیرمحترم جهادکشاورزی شهرستان کاشمر

بازدیدمدیرمحترم جهادکشاورزی شهرستان جناب آقای مهندس محمدی به اتفاق معاونین ازکارخانه خوراک دام،طیور و آبزیان صالح کاشمر
هم اکنون

99/1/24