خاکبرداری هفتمین استخر ذخیره آبهای سطحی(99/3/8)

آغاز خاکبرداری هفتمین استخر ذخیره آبهای سطحی به متراژ حدود  90000مترمکعب با ظرفیت آبگیری 150000 مترمکعب 
 قابل ذکر است آب ذخیره شده در این استخر جهت کشت یونجه،ذرت علوفه ای ، باغات انار و در آینده گلخانه های متعدد پیشبینی گردیده است.
در محل شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر
99/3/8