جلسه بررسی نظام سبز سلامت(99/3/10)

جلسه ای با حضور مسئولین اداره کل دامپزشکی استان و سازمان جهاد کشاورزی استان، نظام مهندسی دامپزشکی و اعضای انجمن در محل دفتر آقای دکتر شریعتی برگزار گردید دراین جلسه نظام سبز سلامت و سایر مشکلات کشتارگاههای طیور استان طرح  و برسی شد گفتنی است در این جلسه جناب آقای مهندس صالحی قائم مقام زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر و جناب آقای مهندس فروزان مدیراجرایی زنجیره حضور داشته و به بیان مشکلات پرداختند

99/3/10