دیدار ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی جناب آقای مهندس اورانی (99/4/25)

حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی جناب آقای مهندس اورانی ، معاونین محترم ایشان ، ریاست محترم جهادکشاورزی شهرستان و معاونین شهرستان کاشمر در شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر

هم اکنون
۹۹/۴/۲۵