نشستی با مدیران برخی معین‌ها اقتصادی – فرهنگی خراسان رضوی(99/8/27)

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در نشستی با مدیران برخی معین‌ها اقتصادی – فرهنگی خراسان رضوی در محل استانداری گفت: هیچ شرکتی برای ورود به این میدان، تامین منافع شخصی خود را دنبال نکرد.
در این جلسه آقای سعید صالحی قائم مقام زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح و معین اقتصادی شهرستان کاشمر و خلیل آباد و آقای فروزان مدیراجرایی زنجیره حضور داشتند که آقای فروزان گزارش عملکرد معین اقتصادی را به استحضار اعضا رساند 
ضمنا ازمعین اقتصادی پیشرو صالح کاشمر و خلیل آباد بعنوان معین برتر نام برده شد