مرغ منجمد هلندی (مرغ تخمگذار دیرپز) با قیمت بسیار مناسب

مرغ منجمد هلندی (مرغ تخمگذار دیرپز)
با قیمت بسیار مناسب

پرورش داده شده در سالنهای مرغداری زنجیره کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر تحت نظارت متخصصین زنجیره

مسئول فروش:09157892926

مصرف کننده گرامی شما میتوانید گوشت مرغ منجمد هلندی را از فروشگاههای زیر تهیه کنید:
فروشگاه پرطلایی:واقع در خیابان جمهوری بین جمهوری 21 و 23
شماره تماس:05155257798
فروشگاه شاهدیس:خیابان مدرس روبه روی بانک صادرات شماره تماس:05155240553

زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر