کنسانتره اسب محصولی از کارخانه خوراک دام،طیور و آبزیان صالح کاشمر