مزایده فروش 6000 تن کودمرغی( شهریور ماه 1400)

زنجیره تولیدی گوشت مرغ صالح کاشمر در نظر دارد کود مرغی های 
مرغ گوشتی ، مرغ تخمگذار ،  پولت تخمگذار ، مرغ مادر
 که به میزان حدود 6000 تن می باشد از طریق مزایده به فروش رساند
لذا متقاضیان می توانند پیشنهاد مکتوب خود را حداکثر تا 1400/06/31 به دفتر شرکت به نشانی خراسان رضوی ،کاشمر،کیلومتر 18 جاده کاشمر _ تربت حیدریه 
 شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر تحویل نمائید
آدرس : خراسان رضوی ،کاشمر کیلومتر 18 جاده کاشمر _ تربت حیدریه
 تلفن:    4 _05155383521
واحد فروش : 09152149521