اخبـــار

شروع عرضه مرغ قطعه شده با برند پرطلایی

شروع عرضه مرغ قطعه شده با برند پرطلایی

کشتار و بسته بندی در کشتارگاه صنعتی طیور خادم الرضا وابسته به زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر

✅ طرح تنظیم بازار توزیع گوشت مرغ تازه تولید روز باهمکاری زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر

✅ طرح تنظیم بازار توزیع گوشت مرغ تازه تولید روز باهمکاری زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر

✅ طرح تنظیم بازار توزیع گوشت مرغ تازه تولید روز باهمکاری زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر در تاریخ 97/12/15 ساعت 8 صبح به قیمت مصوب 12500 تومان به ادرسهای زیر: 1_ فروشگاه شاهدیس: خیابان مدرس، روبروی بانک صادرات 2 _ فروشگاه شاهدیس: خیابان جمهوری، بین جمهوری 21 و 23 3_غرفه شاهدیس:نمایشگاه بهاره(ساعت توزیع:17 تا 20)